Thông tin tuyển dụng công ty TNHH First KaKoh Việt Nam
  • Tháng Hai 1, 2023
  • KHÁC

Công ty TNHH First KaKoh Việt Nam Đ/c trụ sở: S1.A1 17.04 và S1.A1 17.05, Số 23 Đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Tell: 028 3775 3876/77 Loại hình: 100% vốn Nhật Bản, lĩnh vực HĐ: […]

Thông tin tuyển dụng công ty TNHH First KaKoh Việt Nam
  • Tháng Tám 20, 2022
  • KHÁC

Công ty TNHH First KaKoh Việt Nam Đ/c trụ sở: A1.17.04 và A1.17.05, Sunshine City Sài Gòn, Số 23 Đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Tell: 028 3775 3876/77 Loại hình: 100% vốn Nhật Bản, lĩnh […]